نقاشی ۱


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


مبانی رنگ - تکنیکهای نقاشی ( ذغل، پاستل، مداد رنگی ، آبرنگ، گواش )


نقاشی ۲


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


کارگاه رنگ و روغن - نقاشی طبیعت بیجان - ترکیب بندی - فضاسازی


نقاشی ۳


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


کارگاه رنگ و روغن - نقاشی چهره و فیگور - ترکیب انسان و فضا


نقاشی ۴


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


کارگاه اکرلیک - ایده و خلاقیت در نقاشی - نقاشی ذهنی - نقاشی موضوعی - نقاشی مفهومی