نقاشی


تعداد جلسات : 10 جلسه - ۱ ساعت


شرح درس : تکنیک پاستل - گواش - کولاژ- نقاشی موضوعی - تصویرسازی


کاردستی


تعداد جلسات : 10 جلسه - ۱ ساعت


شرح درس : نقاشی روی سفال - ساخت پازل


حجم


تعداد جلسات : 10 جلسه - ۱ ساعت


شرح درس : خمیر بازی - پلاستیک - چوب - سنگ


سفال


تعداد جلسات : 10 جلسه - ۱ ساعت


شرح درس : ظروف - مجسمه - نقش برجسته