تصویرسازی ۱


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


شرح درس : مبانی هنرهای تجسمی - طراحی مقدماتی


تصویرسازی ۲


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


شرح درس : تکنیک های تصویرسازی ( مدادرنگی ، آبرنگ ، گواش ، اکرلیک ، اکولین ، اسکراچ برد ، کولاژ ، چاپ دستی )


تصویرسازی ۳


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


شرح درس : طراحی کاراکتر - فضاسازی - تصویرسازی داستانی


تصویرسازی ۴


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


شرح درس : تصویرسازی دیجیتال ( فتوشاپ ، کورل ، ایلستریتور )