گرافیک ۱


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


شرح درس : مبانی هنرهای تجسمی - طراحی مقدماتی
طراحی گرافیکی


گرافیک ۲


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


شرح درس : طراحی پوستر- طراحی آرم - تایپوگرافی- طراحی بسته بندی
طراحی تبلیغاتی - طراحی اوراق اداری - طراحی جلد - صفحه آرایی


فتوشاپ


تعداد جلسات : ۱۰ جلسه - ۳ ساعت


شرح درس : طراحی گرافیکی - فتومونتاژ - روتوش عکس
نقاشی دیجیتال - تصویرسازی دیجیتال


کورل


تعداد جلسات : ۱۰ جلسه - ۳ ساعت


شرح درس : طراحی گرافیکی - طراحی بسته بندی
تصویرسازی دیجیتال - نقاشی دیجیتال